Çumranın Sesi

Çumranın Sesi

22 Temmuz 2024 Pazartesi
Çumra Ziraat Odası ve Sivil Toplum Kuruluşları Tarım İşçi Ücretleri Hakkında Toplandı
Kategori : ÇUMRA
15 Mart 2023 18:34
 
Çumra Ziraat Odası ve Sivil Toplum Kuruluşları Tarım İşçi Ücretleri Hakkında Toplandı

Çumra Ziraat Odası Başkanlığınca koordine edilen Yabancı Uyruklu Tarım işçileri ve çobanları çalıştırma şartları, ücretleri konusunda toplantı 15.03.2023 Çarşamba Günü Saat 14.00 da Çumra Ticaret Odası toplantı salonunda toplanıldı. Toplantıya ilçede faaliyet gösteren tüm STK Başkanları ve önder çiftçilerimiz katılım sağladılar.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Teknik Hizmetler Kurulu Başkanlığı tarafından Çumra Ziraat odasına Sayı : E-45856882-010.06.02-2700 12.01.2023 Konu : Tarım İşçilerine Belirlenen Asgari Ücret ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Hk genelge hakkında bilgilendirme yapıldı. Asgari ücret tespit komisyonun; 22/12/2022 tarihli, 2022/2 sayılı Kararı istinaden; ilçemizde tarım işçisinin bir günlük normal çalışma karşılığı 350 TL sürekli İşçilerin ise 10.000TL olarak belirlenmiştir..

Tarımsal üretim ve Hayvancılık yapan üreticilerimiz tarafından yüksek ücret taleplerinin kabul edilemez, altından kalkılmasının mümkün olmadığı kanaatine varıldı.

Bu insanların kayıt dışı çalışmalarından dolayı ülkemizde belirlenen asgari ücret ve kalifiye elemanlara verilen ücretler gibi yasal bir maaş verme şansı oluşmamıştır. Hal böyle olunca normal çalışma ücretlerinin çok üzerinde afaki ücret taleplerinin olduğu değerlendirilmiştir. Bu bağlamda toplantı üyeleri konuyla alakalı olarak hem tarımsal ve hayvansal üretimimizin kesintiye uğramaması hem de istihdam edilen yabancı uyruklu kişilerin mağdur edilmemesi için aşağıda belirtilen tavsiye niteliğinde kararlar alınmıştır. Buna göre uyulmaması halinde, 4857 sayılı Kanun'un 113. maddesine göre, bu Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ı) bentlerinde sayılan işyerlerinde çalışan işçiler hakkında 32, 35, 37 ve 38. madde hükümlerinin uygulanacağı, bu maddelere aykırılık hallerinde ilgililer hakkında ilgili ceza hükümlerinin uygulanması için, İlçe Kamu kurum ve Kuruluşları ile irtibata geçilerek denetimler sağlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Okunma : 1039
Bugünün en çok okunan haberleri
Gündem haberleri
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın
 
Bu ayın en çok okunan haberleri