Çumranın Sesi

Çumranın Sesi

25 Mayıs 2024 Cumartesi
Konya valiliğinden açıklama
Kategori : ÇUMRA
16 Aralık 2020 15:59
 
Konya valiliğinden açıklama

İl Hıfzıssıhha kurulumuzun 15.12.2020 tarih ve 119 sayılı kararı ile;

İlgi: İçişleri Bakanlığının 15.12.2020 tarih ve 20856 sayılı Genelgesi.

İlimiz genelinde,

        I- 31 Aralık 2020 4 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması;

31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

31 Aralık 2020 ­ 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgelerine istinaden, 114 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olmasına,

II-­ 114 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek Hususlar;

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgâhı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00­17.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine,
Online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman aralığının, hafta içi ve hafta sonlarında 10:00­24.00 saatleri olarak belirlenmesine,
Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 10.00­24.00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine,
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair Ek’li listeye;
Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların ve noterlerin, eklenmesine ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergâhla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamına alınmasına,
Yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine,

III­- 112 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek Hususlar;

27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı Genelge ve İl Hıfzıssıhha Kararı ile 1 Mart 2021 tarihine kadar genel kurul dâhil etkinlikleri ertelenen kurum ve kuruluşlara (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler) sendikaların yapacağı genel kurul etkinliklerin de eklenmesine,

IV­- 56 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek Hususlar;

“Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu 56 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının;

“C) Temizlik ve Hijyen” başlıklı bölümünün sonuna;

“18. Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacaktır.

19. Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir.”,

Hususlarının eklenmesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Okunma : 9266
Bugünün en çok okunan haberleri
Gündem haberleri
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın
 
Bu ayın en çok okunan haberleri