Çumranın Sesi

Çumranın Sesi

25 Mayıs 2024 Cumartesi
LİDER’E “HASAN CAN OLMAK” HİÇ DE KOLAY DEĞİLDİR.
Kategori : ÇUMRA
28 Şubat 2023 09:03
 
LİDER’E “HASAN CAN OLMAK”  HİÇ DE KOLAY DEĞİLDİR.

Aziz Türk Milletinin her bir güzel ve samimi insanı…

LÜTFEN… Bu fotoğrafa iyi bakın…

ÇÜNKÜ;

Bu fotoğrafta bir politikacı yok...

Hepimiz için güzel yarınların mimarı bir Devlet ve Millet Adamı var.

Aziz Türk Milleti, II.Mehmed’i ve M.Kemal’i “erken” anlayıp onlara “FATİH” ünvanı ve “ATATÜRK” soyadını vererek hedeflerine ulaştırmıştır.

Ancakkk…

ABD ve Avrupa’daki Yahudi Cemiyetlerin yalan ve iftira kampanyalarından etkilenen Aziz Türk Milleti, cennetmekan ll.Abdülhamit Han’ı ve sevdası devlet ve millet olan Devlet Bey’i “geç” anlamışlardır.

Geç anlamasalardı Ulu Hakan ll.Abdülhamit Han Selanik’e sürgüne hiç gönderilirmiydi. Devlet Bey’i geç anlamasalardı hiç 50 milletvekili ile bırakırlarmıydı.

Hem Suret-i Haktan görünüp,

hem şühedalı ve kutlu ulu çınar

Üç Hilal’i ve Devlet Bey’i 50 milletvekili ile bölücü partinin gerisinde bırakıyorsunuz hem de alınan bazı kararlar üzerine “MHP uyuyor mu.?! Devlet Bey uyuyor mu.?!” diye feryat ediyorsunuz.

Bu ne yaman çelişki. Devlet Bey’e ve MHP’ye sorumluluk çıkarmak tek kelimeyle riyakarlıktır.

BİLGELİK;İnançlı, imanlı kişilere has bir konudur.

BİLGE LİDER DEVLET BEY;

Aziz Milletimizin son yıllarda yetiştirdiği siyaset, hareket, fikir ve dava adamıdır.

Kendisini yetiştirmesi, efkârının, fikirlerinin genişliği, kıvrak zekası, çelik gibi sağlam karakteri fakat “gül yaprağından” daha nazik kişiliği;

Ülkücü-Milliyetçi ve Muhafazakâr zümrenin ufkunda, gittikçe büyüyen bir ziya/ışık kütlesi hüviyetini iktisab etmiştir.

DEVLET BEY… Türkiye’yi hedef alan saldırılar karşısında parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye’yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır.

Biraz günümüzden Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarına gidelim…

Osmanlı Beyliği 1299’da Söğüt’te kurulduğu zaman 400 atlıya sahip bir uç beyliği iken, 1326-Bursa fethinde Orhan Bey, 38 bin atlıya kumanda ediyordu. Bu asker artışı nereden geliyordu.?

Fethedilen topraklardan toplanamazdı. Çünkü bunların ahalisi Türk değildi. 400 çadırlık Karakeçili aşireti 27 senede bu kadar çoğalamazdı. Anadolu Selçuklu Devleti artık yoktu. Yani ordan asker teminide mümkün değildi.

O halde nerden geliyordu bu asker.? Öyle anlaşılıyor ki;

Bizans hududundaki bu beylik bütün Türk Dünyasının “ülküsünü” temsil ediyordu.

Türk Âleminin, Fetret Devrinde bile aşkla vazgeçmediği “İstanbul’un Fethi ve Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi” idealinin mümessili sayılıyordu.

Bu “milli şuur” Türk komutan Ebu Müslüm’in memleketi Horasan’dan; Çaka Bey’in memleketi güzel İzmir’e kadar her yerdeki Türk’ü Osman Bey oğlu Orhan Bey’in açtığı mukaddes sancağın altına çekiyordu.

O zamanların Anadolu coğrafyasında büyük bir siyasi dağınıklık görünüyor; buna mukabil fikri ve manevi bir oluş açıkça kendisini gösteriyor.

Moğol orduları önünden kaçarak Anadolu’ya sığınan tasavvuf erbâbı, Horasan erenleri, dervişler, alpler, abdallar burada yepyeni bir ümit dünyası oluşturuyorlar ve istikbale “ümitle bakmayı” telkin ediyorlardı.

Aynı mübarek Anadolu topraklarında yaşayan TURAN ülküsüne inanmış, civan yiğitlerin Osman Bey oğlu Orhan Bey misali, Başbuğ Alparslan Türkeş’in dizi dibinde yetişmiş Devlet Bey’in Üç Hilal Ulu Çınarın gölgesinde toplanmaya başladığını görmekteyiz.

Hedef 2028...Çok uzak değil. Nazlı Ulu Çınar Üç Hilal’e gönül vermiş, Ülkü Ocaklı bir kişinin Cumhurbaşkanlığı...

DEVLET BEY...

Rahmetli Menderes’in,Demirel’in ve Erdoğan’ın bulduğu “ana damar madenine” girmiştir.

Bunu Konya’nın tarihi bedesten esnafı ve Kapu Camii’sinin cemaati ile yaptığımız uzun sohbetlerden anlıyoruz.

Bugün oy vermeseler bile Devlet Bey’in değerli bir devlet adamı ve vatanperver bir lider olduğuna inanan kitlelerin büyük bir çoğunluğa ulaştığı bir döneme şahit oluyoruz.

“Fena fi’de devle ve’l mille” noktasında olan Devlet Bey der ki;

“Ben kimsenin ülkücülüğünü vermedim, almakta benim haddime değildir.

Lâkin benim yol arkadaşım;

-Haram ve helâli bilen,

-Büyüğüne saygılı, küçüğünü koruyan, Ülküdaşını kollayan,

-Çizgisinde net olan,

-Vatan, Millet nedir bilen,

-Allah'tan korkup, kuldan utanan, fitne fesat işleriyle uğraşmayan ve...

-Teşkilatın emrinde olandır.”

Türk’ün muazzam tarihinden kuvvet alarak şanlı ve büyük geleceğine yönelen kutlu hareketimizi… O’nun üslubundan, O’nun geniş ve derin tecrübesi, rahmetli Başbuğumuzun dizi dibinde yetişmesi kültürü ile görmeli ve değerlendirmeliyiz.

Tarihte Yavuz Sultan Selim ve “Sırdaşı” HASAN CAN misali “birlikte düşünmek, birlikte hissetmek ve birlikte ulu devletinin ve aziz milletinin varlığında yok olma halet-i ruhiyesine ulaşmak olan FENA FİD DEVLE VE’L MİLLE” olmak gibi…

Bu halet-i ruhiyeyi çok güzel anlatan güzel bir örnek verelim Canlar;

“Mısır Seferine çıkacakları gün kayıkla Üsküdar’a geçerken Yavuz Sultan Selim Han nedimi-yakın arkadaşı Hasan Can’a takılarak;

“Hasan Can...Kahvaltı yaptın mı..?” Hasan Can “Beli (evet) Sultanım..” cevabını verir.

“Yumurta seversin değil mi.?” diyen Sultan’a Hasan Can;

“Beli Sultanım..” der.

Aradan 2 yıl 8 ay geçer. Yollar, yıllar, savaşlar ve zaferlerden sonra nihayet Mısır Seferinden dönerken İstanbul’da yine sandalla bu kez Sarayburnu’na dönerken Sultan Selim aniden Hasan Can’a döner;

“Nasıl bre..?” diye sorunca cevap ışık hızıyla;

“RAFADAN SULTANIM..”

Bu da Sultan Selim ile Hasan Can’ın “birlikte düşünmek, beraber hissetmek ve hemhâl olmak” özelliğinin en belirgin örneklerinden biri olarak anlatılır.

LİDER pozisyonunda olanlar ve niyeti RIZA-İ İLÂHİ olan ve insana hizmeti gaye edinenler, özelinde “yakınen” bilirim ki YALNIZDIRLAR.

Onlara HASAN CAN olmak hiç de kolay değildir.

Herkes kendisini en yakını zannederler. Konuşanlarda;

“Ben yakınıydım, 40 yıllık yol arkadaşıydım” diye konuşurlar.

Ulu Türk Devletinin ve Asil Türk Milletinin hizmetkârı DEVLET BEY varken gezmediği parti kalmayan çapsızları, soykaları bize sevdirmediğin için;ŞÜKÜRLER OLSUN ALLAHIM.

Okunma : 267
Bugünün en çok okunan haberleri
Gündem haberleri
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın
 
Bu ayın en çok okunan haberleri