Çumranın Sesi

Çumranın Sesi

25 Mayıs 2024 Cumartesi
MHP KONYA ESKİ İL BAŞKANI AV. MURAT ÇİÇEK BARO BAŞKANLIĞINA ADAY
MHP Konya eski il başkanlarından Av. Murat Çiçek 10-11 Ekim tarihinde yapılacak Baro başkanlığına aday oldu.
Kategori : ÇUMRA
12 Eylül 2020 13:50
 
MHP KONYA ESKİ İL BAŞKANI AV.  MURAT ÇİÇEK  BARO BAŞKANLIĞINA ADAY
MHP Konya eski il başkanlarından Av. Murat Çiçek 10-11 Ekim tarihinde yapılacak Baro başkanlığına aday oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi Konya eski il başkanlarından Av. Murat Çiçek 10-11 Ekim tarihinde yapılacak olan Baro başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Baromuzun değerli üyeleri ve kamuoyuna 10-11 Ekim tarihinde yapılacak Konya Baro Başkanlığı seçiminde İlke Grubunun Konya Baro Başkanı Adayı olduğumu saygılarımla bildiriyorum.

Konya Baro Başkanlığı seçimlerinin milletimize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Avukatın, baroların ve Barolar Birliğinin varlık nedeni, elbette hak, savunma, adalet ve insanın korunmasıdır. Bu varlık nedeninden hareketle, Türk Hukuku'nun her yönü ile gelişmesi, hukukun evrensel ilke ve esaslarını esas alıp, gerek kuralın koyulmasında ve gerekse uygulanmasında en isabetli olana, dürüstlüğe ve eşitliğe ulaşmaya çalışmak gerekir. Bu hedefler, avukatın ve meslek kuruluşları olarak baroların durması gereken yerlerdir

Avukat, yargının kurucu unsurlarından oluşan savunmayı serbestçe temsil eder.
Baro; Avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak, meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü, insan haklarını korumak ve savunmak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkeleri ile sürdüren kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşudur.

Baro, bu kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz. Barolar Birliği ise; bütün baroların katılımı ile oluşan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşu olarak, kendisine kanunla tanınan yetkileri kullanır. Bu yetkilerin neler olduğu, Avukatlık Kanunu'nun 110. maddesinde sıralanmıştır.

Meslektaşlarımızın ve Konya barosunun sorunlarını biliyoruz;

Özellikle mesleğe yeni başlamış genç meslektaşlarımız ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır.

Bunun için Avukatlık mesleğinin kalitesinin artırılması ile ilgili çalışmalar yapılmalı,

Staj eğitiminin ve öncesinde de özellikle lisans aşamasında hukuk öğreniminin iyileştirilmesi yoluna gidilmelidir.

Baroların ve Barolar Birliğinin bir meslek kuruluşu olarak bağımsızlığı mutlaka korunmalı,

avukatların yargının ayrılmaz bir parçası olduğu, yargı mensubu olduğu, hakim ve savcıların sahip olduğu teminatlarla donatılması gerektiği göz ardı edilmemelidir.

Özellikle genç meslektaşlarımızın maddi ve manevi haklarının iyileştirilmesinin zorunlu olduğu, ofis açma, iş, sağlık ve meslek güvencelerini koruyup geliştiren, sosyal hakları iyileştirilmelidir.

Konya barosu seçimlerine İlke Grubunun adayı olarak katılıyoruz

Önyargısız, iyi niyetle, içtenlikle ve samimiyetle Konya barosunun başarılı olmasını istiyoruz bu sebeple adayız

Sürekli ertelenen, ertelendikçe büyüyen, büyüdükçe içinden çıkılmaz hal alan derin ve köklü sorunları çözmek için adayız.

Baro çalışmalarını ihmalkârlığın, vizyonsuzluğun, hedefsizliğin kurbanı etmeyiz. En ileriye taşımak için adayız Meslektaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Sorunlara çare olmak için adayız.

Bu vesile ile Konya barosu seçimlerinin hayırlı vesile olmasını diliyorum.

İlke Grubu
Konya Barosu Başkan Adayı
Av Murat Çiçek


Okunma : 5430
Bugünün en çok okunan haberleri
Gündem haberleri
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın
 
Bu ayın en çok okunan haberleri