Çumranın Sesi

Çumranın Sesi

22 Temmuz 2024 Pazartesi
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Çiftçimize ve Hayvancılığa Yönelik Bir Destek Paketi Çıkarılmalı Dedi.
Kategori : ÇUMRA
02 Haziran 2021 14:56
 
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Çiftçimize ve Hayvancılığa Yönelik Bir Destek Paketi Çıkarılmalı Dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda 265 sıra sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifi'nin tümü üzerine MHP Grubu adına konuşma yaptı. Konuya dair önerilerini sıralayan Kalaycı, "MHP'li Kalaycı: Çiftçimize ve hayvancılığa yönelik bir destek paketi çıkarılmalı." dedi.

Kamu alacaklarının yapılandırılması ile Gelir İdaresi, SGK çalışanları, mali müşavirler ve çiftçimizin sorunları”nı gündeme getiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

Borçlulara çok cazip şartlar sunulmakta, önemli kolaylık getirilmekte.

Kanun teklifinde kamu alacaklarının yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, maddi duran varlıkların yeniden değerlendirilmesi ve sicil affı gibi önemli düzenlemeler bulunmaktadır.

Alacakların yapılandırılması kapsamında,

 • Vergi alacakları, vergi cezaları ile gecikme zam ve faizleri,
 • SGK prim alacakları ile gecikme cezası, zammı ve faizleri,
 • Belediyelerin vergi alacaklarının yanısıra, ücret ve pay alacakları ile su, atık su ve katı atık ücreti alacakları,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları ve İl özel idarelerinin alacakları,
 • İdari para cezaları,
 • Öğrenim kredileri, trafik para cezaları; seçim, nüfus ve askerlik para cezaları; kara yollarından usulsüz geçiş para cezaları;
 • Araç muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların borçları,
 • Orman sayılan yerler ile Hazine taşınmazları ile ilgili izin, tahsis, kullandırma, irtifak hakkı, kiralama ve ecrimisil borçları,
 • Odalara ve borsalara olan aidat borçları ile odaların ve borsaların birlik ve konfederasyon payları borçları,yer almaktadır.

 

Teklif ile borçlulara çok cazip şartlar sunulmakta, önemli kolaylık getirilmektedir. Kanundan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurması, ilk taksitin, sigorta primi ile ilgili borçlarda 31 Ekim 2021, vergi ve diğer borçlarda 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Gelir İdaresi ve SGK çalışanlarına fazla çalışma ücreti verilmeli, tazminatları artırılmalı

Gelir İdaresi ve SGK çalışanları, yapılandırma düzenlemeleri döneminde gece yarılarına kadar büyük özveri ve gayret içinde görevlerini ifa etmektedir. Yoğun iş yükü altında, 7/24 mesai mefhumuyla görev yapan çalışanların ve gelir uzmanlarının tazminatları artırılmalı, fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunda mutlaka bir düzenleme yapılmalıdır.

Mali müşavirler mücbir sebep kapsamına alınmalı, ücretlerine KDV indirimi yapılmalı

Vergi tahsilatı ve vergi bilincinin yerleştirilmesi konusunda mali müşavirlik mesleği çok önemli bir işleve sahiptir. Mali müşavirlerin başta ücret tahsilatı olmak üzere yaşadığı sorunlara çözüm getirilmeli, KDV indirimi mali müşavir ücretleri için de yapılmalıdır. Mücbir sebep halinin mali müşavir nezdinde vuku bulması halinde de dikkate alınması için Vergi Usul Kanununda gerekli düzenleme yapılmalıdır.

Çiftçimize ve hayvancılığa yönelik bir destek paketi çıkarılmalı

Çiftçilerimiz kuraklık nedeniyle ciddi mağduriyet yaşamaktadır.

Konya’da ekili arazilerde meydana gelen yanma ve kuruma nedeniyle hububat rekoltesinde önemli boyutta azalma söz konusudur. Kuraklığın yanı sıra, yağan dolu ile birlikte özellikle Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerimizde kimyon, mısır, buğday ve arpa tarlalarındaki ekinler iyice yok olmuştur.

 • Çiftçimizin kuraklık ve dolu yağışı nedeniyle uğradığı zarar mutlaka karşılanmalı,
 • Çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi çok önemli olmakla birlikte, bu ertelemeden faiz alınmamalı,
 • Yaşanan kuraklık da dikkate alınarak ödenemeyen tüm tarımsal kredi borçlarına uygun şartlarda ve uzun vadeli yapılandırma yapılmalı,
 • Çiftçimize şimdiden ücretsiz tohum tedariki için çalışmalar yapılmalı,
 • Hububat ve bakliyat üretimi yapan çiftçilerimize dekar başına ilave doğrudan destek verilmeli,
 • Kırsal kalkınma ve sulama ekipmanları desteklerinde birçok üreticimiz kırsal mahalle olmama, ruhsatsız kuyu veya ahır gibi nedenlerden dolayı faydalanamamıştır. Sürdürülebilir tarım için bürokratik engellerin kaldırılması ve ruhsatsız da olsa üretim yapıldığı için destek verilmesi gerekmektedir.
 • Tarımda kullanılan elektrik fiyatlarında indirime gidilmelidir.

 

Mavi Tünel'den Konya Ovası’na su aktarılması için yatırımlar hızla tamamlanmalı, dış havzalardan su getirecek yeni proje çalışmaları bir an önce sonuçlandırılmalı.

Konya’da tarımsal sulamada yaşanan sorunlar nedeniyle bazı çiftçilerimiz dün Konya-Adana yolunu bir müddet kapatarak Beyşehir Gölü’nden su alınamamasına tepki göstermiştir. Çiftçimizin bu dönemde acil olan su ihtiyacının karşılanması için tüm imkanlar zorlanmalıdır.

Konya'nın yüz yıllık rüyası olan KOP projesi çerçevesinde, Hamdolsun devasa yatırımlar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Yatırımların hızla tamamlanması ve Mavi Tünel'den ovaya su aktarılması için gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır. Konya Ovası'na dış havzalardan su getirecek yeni proje çalışmaları bir an önce sonuçlandırılmalıdır.

 

Okunma : 489
Bugünün en çok okunan haberleri
Gündem haberleri
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın
 
Bu ayın en çok okunan haberleri