Çumranın Sesi

Çumranın Sesi

23 Nisan 2024 Salı
MHP Milletvekili Esin Kara, mali reform istedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye'de en çok vergi kanunları üzerinde düzenlemeler yapıldığı anımsatarak mali reform istedi.
Kategori : ÇUMRA
22 Kasım 2019 05:47
 
MHP Milletvekili Esin Kara, mali reform istedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye'de en çok vergi kanunları üzerinde düzenlemeler yapıldığı anımsatarak mali reform istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye'de en çok vergi kanunları üzerinde düzenlemeler yapıldığı anımsatarak mali reform ile sorunların çözülebileceğini söyledi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, partisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 128 Sıra Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunun Teklifinin 2.bölümü üzerine söz alarak konuştu.

Kanun teklifinin bazı maddelerinin, vergi kanunlarında değişiklikler yaparak tüm gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanmak üzere, bazı hükümlerinin ise sektör bazında uygulanmak üzere düzenlemeler getirdiğini kaydeden Kara, banka kredili ev alacakların ekspertiz masrafından kurtulması için konut değerlendirmesinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılabileceğini dile getirdi.

"ÖTV ve KDV gelirlerinde düşüş olabilir"

Esin Kara, sıfır binek otomotivlerin alımında gider olarak yazılabilen ÖTV ve KDV tutarının 135 bin TL, amortismana tabi taşıt bedelinin ise 250 bin TL ile sınırlandırıldığını hatırlatarak, bu durumun sıfır araç satışına darbe vurabileceğini dile getirdi.

Kara; "İşletmelerde kayıt altına alınan taşıtların muvazaalı olarak başkalarına ait olduğunun tespiti durumunda ağır cezalar getirilmesi daha uygun bir düzenleme olurdu. Sıfır araç alımı vergi kaçırma değil, vergiden kaçınma niyetinde olan mükelleflerin, dönem sonlarında özellikle yılın son 3 ayında sıfır araç almak yoluyla daha az vergi ödemek için başvurdukları yöntemlerden birisidir. Bu madde ile mükellefler açısından sıfır araç alımı cazibesini yitirecektir ki bu da otomotiv sektörünü önümüzdeki yıllarda olumsuz etkileyebilir. Bu gerekçe ile kanun maddelerinin etkilerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Sıfır otomotiv satışı etkilenir ise bütçe gelirleri içerinde önemli yeri olan ÖTV ve KDV gelirlerinde düşme yaşanması muhtemeldir. Bu maddenin uygulamaya girmesi ile vazgeçilen fayda maliyet analizi bize 2020 yılının sonunda ancak gerçek verileni verecektir. Madde yapılırken yerli otomotivlere bir istisna getirilerek yerli otomotivlerin satışının artmasına destek olacak düzenlemeler yapılabilirdi" diye konuştu.

"Milli tarım politikası şart"

Esin Kara, Türkiye'nin milli bir tarım politikası düzenlemesini esas almasının gerektiğini belirterek, "Teklifte, Toprak Mahsulleri Ofisine, tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, üretimin yetersiz kalması nedeniyle, ürün fiyatlarında oluşabilecek dalgalanmaların önlenmesi, fiyat istikrarının sağlanması için kamu ihale kanununda istisnalar getirilmesi düzenlenmiştir. Ülkemizin tarım ülkesi olması nedeni ile ithal etmek yerine tarım politikalarımızın gözden geçirilip, kendi tüketimimizi kendi çiftçimizin üretip fazlasının ihraç edilmesini, dışardan mahsul alımının ancak beklenmeyen doğal afetler sonucu olmasını sağlayan milli bir tarım politikası düzenlemesi esas alınmalıdır. Özellikle Konya Ovası'na dış havzalardan su getirilmesi sağlanır ise bereketli olan Konya Ovası geçmişte olduğu gibi ülkemizin tahıl ihtiyacını karşılamanın yanında dünyanın tahıl ihtiyacının da önemli bir kısmını karşılanmasını sağlatacaktır" şeklinde konuştu.

"Sorunlar mali reformla çözülebilir"

Esin Kara, Türkiye'de en çok vergi kanunları üzerinde düzenlemeler yapıldığını anımsatarak, sorunların mali reformla çözülebileceğine değindi.

Kara, "Ülkemizde en çok vergi kanunları üzerinde düzenlemeler yapılmaktadır. Bu durum vergi kanunlarımızı karmaşık, anlaşılması zor bir hale getirmiştir. Vergi kanunlarımızın yeniden düzenlenmesi ve yeni bir vergi reformun yapılması ivedilik arz etmektedir. Kayıp ve kaçağın önlenmesine yönelik reformlar yapılmalıdır. Vazgeçilen, zamanaşımına uğrayan ve tahsil edilemeyen vergilerin önüne geçilmesi ülke bütçe gelirleri açısından önem arz etmektedir. Kurumlar Vergisi ve ücretliler haricinde Gelir Vergisi Mükelleflerinden toplanan vergilerin bütçemiz içerinde yüzde 10'luk bir paya tekabül etmesi, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin mali tablolarının büyük çoğunluğunun gerçeği yansıtmaması kayıp ve kaçağın ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Kayıp ve kaçağın önüne ancak vergilerin tarhını tahakkukunu yapan, uygulamanın hem idare hem mükellef boyutunu çok iyi bilen Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler sayesinde olabilecektir. Vergi reformu yapılırken meslek mensuplarının da bulunduğu bir komisyonun olması, ülke gelirimizdeki kayıp ve kaçağın engellenmesini sağlayacak adil ve eşit bir vergi reformunun önünü açacaktır. Bu yeni kanun teklifi ile Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi de hayatımıza girmektedir. Bu vergilerin beyannameleri bürolarında iş yoğunluğundan başlarını kaldıramayan meslek mensuplarına yeni iş yükü getirmektedir. Meslek mensupları acil olarak sorunlarının çözümünü beklemektedir. Meslek mensupları; meslekte 15 yılını dolduranlara yeşil pasaport hakkı verilmesi, meslek mensubundan müteselsil sorumluluğun kaldırılması, KDV oranının düşürülmesi yada tevkifat uygulaması getirilmesi ve tahsilat sorunları da olmak üzere birçok sorunlarının Mali reformla birlikte düzenlenmesini beklemektedirler" ifadelerini kullandı.Kaynak:Merhaba

Okunma : 699
Bugünün en çok okunan haberleri
Gündem haberleri
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın