Çumranın Sesi

Çumranın Sesi

20 Ekim 2021 Çarşamba
RECEP KONUK: ŞEKER PANCARI TARIMIN TAŞIYICI KOLONU
RECEP KONUK: ŞEKER PANCARI TARIMIN TAŞIYICI KOLONU
Kategori : ÇUMRA
15 Nisan 2019 10:48
 
RECEP KONUK: ŞEKER PANCARI TARIMIN TAŞIYICI KOLONU
RECEP KONUK: ŞEKER PANCARI TARIMIN TAŞIYICI KOLONU
Kalkınma ekonomisi çalışan çok sayıda iktisatçının “olmasaydı icadı gerekirdi” diye tanımladığı ve Konya tarımı açısından hayati önemdeki şeker pancarında 2019-20 kampanya dönemi için üretilecek ürünün ekimine başlandı. Ana faaliyet konusu olan ve varlık sebebini; “pancar tarımının Konya Ovasında kesintisiz yapılmasını sağlamak” olarak tarif eden Konya Şeker’in hinterlandında bu sene 500 bin dekar alanda 16 bin üretici tarlandan şeker pancarı ekilmesi bekleniyor. 

Konya Şeker, sözleşmeli ektirilen şeker pancarına, hem ülkemizdeki en iyi fiyat uygulamasını yapıyor, hem de pancarın yetiştirilmesi sürecinde ülkemizdeki diğer ekim bölgeleriyle kıyaslanamayacak kadar yüksek ayni ve nakdi avans uygulaması ile üreciye finansman desteğini sağlıyor. Ülkemiz ekonomisinde yaşanan dalgalanmaya, finans kaynaklı dış saldırılara rağmen 2018-19 kampanya döneminde hem primler dâhil edildiğinde ülke ortalamasına göre üreticisinin pancarına ton başına 281,70 TL yüksek fiyat ödeyen; hem de pancarı teslim almadan ürün bedelinin % 69’unu ayni ve nakdi avans olarak üreticiye ödeyen Konya Şeker, avans desteği ile üreticinin finansman yükünü de omuzlayarak üreticinin cebinden finansman maliye olarak ton başına 16,97 TL’nin çıkmasını da önledi.


Şeker pancarı ziraatının Konya tarımının taşıyıcı kolunu olduğunu söyleyen sektör uzmanları pancarın sadece pancardan ibaret olmadığını vurguluyorlar. Şeker pancarının ülkemizde sözleşmeli yani alım garantili ve planlı üreten en yaygın ürün olduğunu belirten sektör uzmanları tüm Türkiye’de alım garantili üretimi yapılan tek ürünün şeker pancarı olduğunu, dolayısıyla çiftçinin elinde kalma riski bulunmayan bu ürünün aynı zamanda sektörde farklı uygulamalar olmakla birlikte avans uygulaması ile çiftçinin diğer tarımsal faaliyetleri açısından da finansman desteği sağlayan tek ürün özelliğini taşıdığını belirtiyorlar.

 Ülkemizde şeker sanayinin kuruluşu ile birlikte başlayan avans desteğinin bazı bölgelerde ya uygulamadan kalktığını ya da etkinliğinin azaldığını belirten uzmanlar, Konya Şeker’in ürün bedelinin %50’sini aşan avans desteği ile sektördeki 70-80 yıllık geleneği güçlendirerek uygulamaya devam ettiğini ve sağladığı bu destek ile bir yandan pancar üreticisinin şeker pancarı üretimi yapabilmek için ihtiyaç duyduğu finansman yükünü üstlenirken, öte yandan da özellikle mazot, gübre, ilaç gibi ayni destekler ve yüksek miktarlarda yaptığı periyodik nakdi avans ödemeleri ile üreticilerin ekimden hasada kadar gelirin hiç olmadığı çapa, ilaç, sulama gibi üretim masraflarının ise zirve yaptığı ve masrafların ertelenemeyeceği bu anlamda da üreticinin elinin en darda olduğu dönemde avans desteğinin diğer tarımsal ürün üretimi açısından da hayati önemde olduğunu, üreticinin pancar avansı sayesinde diğer bitkisel ürün üretimini de yapabildiğini vurguluyorlar. 

Pancar avansının bir an için olmadığı düşünüldüğünde üreticinin ya bu paranın tamamını ya da ona yakın bir miktarı bankalar veya borç alabileceği başka kanallardan sağlamak zorunda kalacağını hatırlatan uzmanlar, bunun da bir maliyetinin olduğunu ve faiz oranları kadar bankaların veya borç veren yerlerin üreticinin ürününe ortak olacağını hatırlatıyorlar.


 Kredi kullanılmaması durumunda ise üreticinin özellikle üretim sürecinde girdi maliye yüksek olan ürünlerin ziraatını yapamayacağını veya yeteri kadar gübre, su veremeyeceği için üreticinin verim kaybı yaşayabileceğini söyleyen uzmanlar, yaklaşık 619 Milyon TL’yi bulan pancar avansı bu açıdan bakıldığında özellikle Konya tarım ve hayvancılık sektörünün atar damarı gibidir, o atar damar bölgedeki mısıra da, ayçiçeğine de, fasulyeye de, havuca da, buğdaya da, arpaya da, kanolaya da yani her çeşit bitkisel üretime can verir dediler.  


Kaynak :www.recepkonuk.com.tr/haberler/p/pancar-tohumu-tarlaya-atilir-ama-diger-bitkisel-urunleri-de-yesertir-hayvanciligi-da-canlandirirKaynak:www.recepkonuk.com.tr

Okunma : 817
Gündem haberleri
Konya Pancar Ekicileri Üyelerine ve "Kamuoyuna" Duyuru
18 Ekim 2021 Okunma: 1928 ÇUMRA
Akdeniz'deki Deprem Çumra'da Hissedildi
19 Ekim 2021 Okunma: 393 ÇUMRA
Konya'da Silahlı Kavga 2 Kişi Yaralı
19 Ekim 2021 Okunma: 343 ÇUMRA
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın