Çumranın Sesi

Çumranın Sesi

14 Temmuz 2024 Pazar
İşte MHP seçim beyannamesi
Kategori : GÜNDEM
05 Şubat 2024 21:24
 
İşte MHP seçim beyannamesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlanan MHP’nin seçim beyannamesi 3 ana tema ve 9 ilkeden oluşuyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli idareler seçimlerine yönelik hazırlanmış olan Yerel Seçim Beyannamesi toplantısında konuştu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlanan seçim beyannamesi 3 ana tema 9 ilkeye ve 9 ilke içerisinde yer alan 100 maddeden oluşuyor.

3 ANA TEMA

1.      Yeni Tehditler ve Türkiye’nin Bekası

Son yıllarda dünyanın hemen her yerinde, toplum düzenini bozmayı amaçlayan sosyal hareketlerin tetiklenme girişimlerindeki artış dikkat çekmektedir. Söz konusu toplumsal düzeni bozmaya yönelik hareketlerin; farklı gerekçelerle ve farklı varyasyonlarla Türkiye’yi de hedef tahtasına koyduğu ortadadır. Başını uluslararası çıkar gruplarının çektiği, kendi menfaatlerine öğün yaptıkları yerli işbirlikçilerin de figüranlığını yaptığı, etki alanlarını genişletme çabası taşıyan planların tedavüle sokulduğu ve milletimizin arasına nifak sokulmaya çalışıldığı süreçlerin kimi yaşandı, kimi de milletimizin ferasetiyle engellendi. Ancak her seçim öncesi, yeni strateji ve taktiklerle ortaya çıkan bu güruhun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde de boş durmadığı, benzer yöntemlerle huzursuzluk ve nifak tohumu ekmeye çalıştıkları gözlerden kaçmamaktadır. Bu sebeplerle; Milliyetçi Hareket Partisi, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne karşı tüm hadsiz teşebbüsler karşısında kararlılıkla durmaya, “Genelden Yerele Güçlü Duruşun” ülkemiz ve milletimiz üzerinde tahakküm kurmaya çalışan gayrı milli emel sahiplerine en büyük cevap olacağının bilinciyle hareket etmeye devam edecektir.

2.      “Üretken Belediyecilik Vizyonu” İkinci ana temamız “Üretken Belediyecilik Vizyonu”muzdur.

 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediyecilik vizyonunun temelinde milletimizin yerel ölçekli ihtiyaçlarının en etkin ve verimli şekilde karşılanması, vatanımızın her karış toprağının mamur edilmesi ve tüm vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanması vardır.

Bu bakımdan, herhangi bir vatandaşımıza ayrıcalık tanınması da ayrımcılık uygulanması da kabul edilemez.

Milliyetçi Hareket Partisinin belediye hizmetleri konusundaki yarım asırlık tecrübesiyle, kamuoyunun da takdirini kazanan başarılı çalışmalarının devam etmesi ve önümüzdeki dönemde hem mevcut Belediyelerimizdeki huzur ve refahın daha da artması hem de mevcut belediyelere yenilerinin eklenmesi suretiyle üretken belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın buluşturulması başlıca hedefimizdir.

3.      “Afet ve Krizlere Hazırlıklı, Çevre Dostu Güçlü Şehirler”

Malumlarınız olduğu üzere, aziz vatanımız geçtiğimiz yıl 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerle tarihin en büyük felaketlerinden biriyle yüzleşmiştir.

Millet ve devlet birlikteliği ile ilk günden başlamak üzere yaralar sarılmaya başlanmış, maddi zararlar büyük ölçüde karşılanmış ve diğer eksiklerin tamamlanması için çalışmalar kararlılıkla devam ettirilmektedir.

Ancak bu büyük felakette telafisi mümkün olmayan kayıplar da yaşanmış ve 50 binin üzerinde vatandaşımız şehit olmuştur.

Tarihi şehirlerimiz büyük yara almış, bazı şehirlerimiz kendilerine özgü hatıralarını ve hafızalarını büyük ölçüde kaybetme tehdidiyle yüzleşmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisine göre, güçlü ve dirençli şehirler kurmak bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması, beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir.

Bu ehemmiyetin şuuruyla hareket ederek Türk yurdunu depremlere hazır hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

9 İLKE

1.      Üretken Belediyecilik ve Yerel Ekonomi

Belediye hizmetlerinde tam anlamıyla etkinlik ve verimliliği sağlayacağız.

Yerel kaynakların, ekonomiye kazandırılmasını ve şehrin istifadesine sunulmasını temin edeceğiz.

Şehrin ihtiyaçları ve yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız.

2.      Üretken Belediyecilik ve Dirençli Şehirler

Şehir planlarını, afetleri ve şehrin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlayacağız.

Şehirlerimizin geleneksel dokusuna uygun yatay mimariyi destekleyeceğiz.

Deprem ve doğal afetlere karşı şehirlerimizin merkezine yakın ve korunaklı alanlarında yeni konutlar inşa edeceğiz.

3.      Üretken Belediyecilik ve Kadın, Aile, Çocuk

Kadınların işgücüne katılımını artırmak için yeni iş imkânları sağlayacağız.

Her yaştan çocuğun eğitim süreçlerine intibakını sağlamak için hem çalışan hem de ev hanımı annelerin çocuklarını gönderebileceği kreşler açacağız.

Çocuklar için güvenli oyun alanları, çalışma atölyeleri ve eğitim destek programları oluşturarak, çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede büyümelerini sağlayacağız.

4.      Üretken Belediyecilik ve Emekliler/Yaşlılar

Tüm şehirlerimizde bakım ihtiyacı bulunan yaşlılarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlayacağız.

Bakım ve yardım hizmetleri merkezlerinin sayısını artıracağız.

Emekliler ve yaşlıların sosyallik kazanacağı, bir araya gelerek verimli vakit geçireceği kültür merkezlerinin sayısını artıracağız.

5.      Üretken Belediyecilik ve Altyapı, Ulaşım, Çevre, Enerji

Çevre düzenlemelerini ihya ederek, altyapı sorunlarını azaltacağız.

Küresel boyuta ulaşan iklim krizi ile mücadele konusunu çalışmalarımızın merkezine alacağız.

Mevcut katı atık işleme tesislerinin teknolojilerini ve kapasitelerini güçlendireceğiz; bu tesislerden enerji üretilmesini temin edeceğiz.

6.      Üretken Belediyecilik ve Akıllı Dijital Şehirler

Şehirlerdeki yatırımların blok zincir, bulut teknolojisi, yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojiye uygun bir şekilde artırılmasını destekleyeceğiz

Belediyelerimizde akıllı sistemlerin kurulmasını hızla gerçekleştirerek toplumsal faydayı gözetecek, teknoloji kapasitesi yüksek altyapı çalışmalarını hayata geçireceğiz.

Şehir yönetim bilgi sistemleri ile gerçekleştirilen uygulama ve yenilikleri vatandaşımıza şeffaf bir şekilde sunacağız.

7.      Üretken Belediyecilik ve Güvenli, Yaşanabilir Şehirler

Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye öncelik vereceğiz.

Akıllı aydınlatma ile şehrin her yanını aydınlatılmış güvenli sokaklar ve parklar haline getirerek, önleyici bir tedbiri sağlayacağız.

Yaya ve bisiklet odaklı bir şehir merkezi hedefi ile bisiklet yolları yaygınlaştırılacak ve bu sayede karbon ayak izini azaltacağız.

8.      Üretken Belediyecilik ve Sosyal Destekler

Aile bütünlüğünü ve geleneksel Türk aile yapısnı korumak için farklı kuşakların bir arada olabileceği yaşam ve sosyal merkezlerin sayısını artıracağız.

Sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız.

Hayırseverlerle, yardıma muhtaç kişileri bir araya getirmek için bilgi havuzları oluşturacağız.

9.      Üretken Belediyecilik ve Katılım

Vatandaşların e-katılım uygulamalarına erişimini sağlayacağız.

Hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllük esasına dayalı programlar uygulayacağız.

Mahalle meclislerini hayata geçirerek, düzenli toplantılar yapılmasını sağlayacağız.

Okunma : 381
Bugünün en çok okunan haberleri
Gündem haberleri
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın
 
Bu ayın en çok okunan haberleri