Çumranın Sesi

Çumranın Sesi

14 Temmuz 2024 Pazar
Kur'an-I Kerim'lerin Yakılması
Kategori : GÜNDEM
05 Temmuz 2023 18:41
 
Kur'an-I Kerim'lerin Yakılması

Gün geçmiyor ki İslamiyet aleyhine ve mukaddesatı temsil eden değerler üzerine bir saldırı ve tecavüz vuku bulmasın. Bu saldırıların en belirgin ve müslümanları rahatsız eden şekli Dünyanın değişik yerlerinde, müslümanların samimane diğer din mensuplarının da zevahiri kurtarmak babından yaptıkları itiraz ve eleştirilere rağmen, Kur’anı yakma teşebbüsleri hız kesmeden devam ediyor. Bazen bir hristiyan aktivisti, bazen Arap görünümlü birini veya müslüman görünümlü birini çıkararak bu fiili utanmazca ve saygısızca yapıyorlar.

Öncelikle; medya, sosyal medya, algı yönetim merkezleri gibi şer odakları inananların elinde olmadığı ve yönetimlerinde müdahale şansları bulunmadığı için medya yoluyla bunlarla mücadele etmek mümkün değildir. Sadece kınama mesajlarıyla vicdanları rahatlatmaktan öteye geçmez

Halbuki tüm şüphelerin, tereddütlerin ve itirazların ötesinde Kur’anın hak ve hakikat olduğu muhakkaktır. Mahiyetinin, sure ve ayetlerinin ve ortaya koyduğu ilim, iddia, dava ve tehdit ve teşviklerin tamamının hak ve hakikat olduğunu tahkiki bir şekilde bilmek ve görür gibi inanmak, buna ilişkin gelebilecek itirazları nakz edecek ilmi ve fikri donanıma sahip olmak, bu şeytani akılla mücadele eden her kişi, cemaat ve devletin asli vazifesidir.

Bu meyanda esas olarak Kur’anın başkaları tarafından savunulmasına gerek de yoktur, taki Kur’anın esaslarını anlayıp anlatana kadar. Zira insanlar Kur’ana sadece tebliğ edici olabilirler, dava vekili olamazlar. İddialarını ve isbatlarını ancak kur’an-ı Kerim’in yüksek hakikatleriyle sağlamlaştırır ve tahkim edebilirler.

Bu iddia ve meydan okuma varken insanların çaresiz girişimlerle, nerde ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan provokasyonlara cevap yetiştirmeleri ne mümkün ne de gerekli değildir. Yapılacak tek şey Kur’anın 1400 senedir hayatta olan ve bugüne kadar bir ayetinin bile benzerine teşebbüs edilemeyen kuvvet ve mucizeliğini tüm beşeriyete, Kur’andan aldığı bir güç ve kuvvetle daha gür bir şekilde ilan ve tebliğ etmektir.

Zira Kur’an-ı Kerim bir çok ayetinde, sarahatle, mülhidlerin şan ve şereflerini ayakları altına alarak tehdit ediyor ve diyor ki; (Sözler, s 43)
1. Ey ins ve cin! Eğer Kur'ân, Kelâm‑ı İlâhî olduğunda şübheniz varsa, bir beşer kelâmı olduğunu tevehhüm ediyorsanız, haydi, işte meydân, geliniz! Siz dahi ona Muhammedü'l‑Emîn dediğiniz zât gibi, okumak yazmak bilmez, kırâat ve kitabet görmemiş bir ümmîden bu Kur'ân gibi bir kitab getiriniz; yaptırınız.
2. Bunu yapamazsanız, haydi ümmî olmasın; en meşhûr bir edîb, bir âlim olsun.
3. Bunu da yapamazsanız, haydi bir tek olmasın; bütün büleğânız, hutebânız, belki bütün geçmiş belîğlerin güzel eserlerini ve bütün gelecek edîblerin yardımlarını ve ilâhlarınızın himmetlerini beraber alınız. Bütün kuvvetinizle çalışınız, şu Kur'ân’a bir nazîre yapınız.
4. Bunu da yapamazsanız, haydi, kàbil‑i taklid olmayan hakàik‑ı Kur'âniye’den ve manevî çok mu'cizâtından kat'‑ı nazar, yalnız nazmındaki belâğatına nazîre olarak bir eser yapınız. ”
5. Haydi sizden mânânın doğruluğunu istemiyorum. Müftereyât ve yalanlar ve bâtıl hikâyeler olsun.
6. Bunu da yapamıyorsanız. Haydi bütün Kur'ân kadar olmasın, yalnız on sûresine nazîre getiriniz.
7. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi bir tek sûresine nazîre getiriniz. Bu da çoktur.
8. Haydi kısa bir sûresine bir nazîre ibraz ediniz.
9. Hattâ, mâdem bunu da yapmazsanız ve yapamazsınız. Hem bu kadar muhtaç olduğunuz hâlde‥ çünkü: Haysiyet ve nâmusunuz, izzet ve dininiz, asabiyet ve şerefiniz, can ve malınız, dünya ve âhiretiniz, buna nazîre getirmekle kurtulabilir. Yoksa dünyada haysiyetsiz, nâmussuz, dinsiz, şerefsiz, zillet içinde, can ve malınız helâkette mahvolup ve âhirette Cehennemde haps‑i ebedî ile mahkûm ve sanem(put)lerinizle beraber ateşe odunluk edeceksiniz. Hem mâdem sekiz mertebe aczinizi anladınız; elbette sekiz defa, Kur'ân dahi mu'cize olduğunu bilmekliğiniz gerektir. Ya îmâna geliniz veyâhut susunuz, Cehenneme gidiniz işâretiyle Cehennemde haps‑i ebedî ile mahkûm ve sanemlerinizle beraber ateşe odunluk edeceksiniz.
Hem mâdem bu derecede aczinizi anladınız; elbette Kur'ân dahi mu'cize olduğunu bilmekliğiniz gerektir. Ya îmâna geliniz veyâhut susunuz, Cehenneme gidiniz! ”

İşte Kur’anın bu derece mükemmel ve yüce davası meydanda duruyor ve iddiasını ve meydan okumasını her an tazeliyorken insanların cılız seslerle tecavüzlere karşı mücadele etmeye çalışması manasız ve naçar bir çabadır.

Müslümanlara ve Allah’a iman edenlere düşen vazife, Allahı tüm hakaikiyle bilmek ve iman etmek ve tüm diğer iman esaslarına layıkıyla itikat ve amel etmektir. Kur’ana perde olmadan Kur’anın Kelamullah olduğunu beşeriyete ilan etmektir, vesselam.

Okunma : 239
Bugünün en çok okunan haberleri
Gündem haberleri
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın
 
Bu ayın en çok okunan haberleri